Som du måske allerede ved, opfordrede statsministeren den 11. marts til ekstra påpasselighed i hele landet med den situation, vi alle sammen befinder os i. Det betyder, at vi i Ryslinge Valgmenighed lukker ned for alle aktiviteter foreløbigt til og med den 27. marts – også gudstjenester. Det gør vi, fordi det er vigtigt for os at passe på alle i vores menighed.

Særlige vilkår for kirkelige handlinger

Danmark er nede – og vi må passe på hinanden. Derfor tager vi vores forholdsregler i Ryslinge Valgmenighed. Det betyder at:

  • Årets konfirmation er udsat.
  • Lige nu er det heller ikke muligt at blive døbt eller viet – med mindre der er tale om nøddåb eller nødvielse.
  • Begravelser og bisættelser foretages stadig, men med skærpede regler.

Kontakt derfor præst Malene Aastrup, hvis du har spørgsmål til, om du kan holde dåb, vielse, begravelse eller bisættelse. Du kan få fat på Malene på tlf. 2830 5352 eller mail maa@ryvm.dk

Ligeledes er mange aktiviteter aflyst. Nogle af de aktiviteter, der allerede var planlagt, vil vi måske gennemføre senere. Hold øje med hjemmesiden og nyhedsbrevet for mere information om det.

Generalforsamlingen er udsat

Søndag den 22. marts er den årlige generalforsamling planlagt. Som følge af omstændighederne er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid, og bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når det igen er muligt.

Du kan stadig bruge din præst

Selvom arrangementer og gudstjenester er lukket ned, står Malene stadig til rådighed i forbindelse med kriser, sygdom og død. Du kan hele tiden få kontakt til Malene, hvis du har brug for at tale med en præst. Hun er på telefon og mail, så tøv ikke med at kontakte hende:
Ring på 2830 5332 eller skriv på maa@ryvm.dk

Vi glæder os, til vi igen kan samles omkring kirkens aktiviteter. Indtil da: Pas godt på dig selv og dem omkring dig! “Gud bevare Danmark”, plejer dronningen at sige. Må Gud passe godt på os alle!