Fællesskab, tillid og ligeværd

Ryslinge Valgmenighed er en grundtvigsk menighed. Det grundtvigske kender vi fra friskoler, efterskoler og højskoler, hvor frihed, fællesskab, tillid og ligeværd er i centrum. Det er det også I Ryslinge Valgmenighed.

Medlemmerne af Ryslinge Valgmenighed kommer fra hele landet. En del bor i det midtfynske, men der er også mange medlemmer andre steder på Fyn, i Jylland og på Sjælland. Det er medlemmer, som har valgt at beholde en tilknytning til fællesskabet og deres præst, selvom de er flyttet, eller medlemmer, som har valgt præsten af forskellige årsager.

Grundtvig sagde: “Menneske først, kristen så.” Det er det centrale i den grundtvigske ånd. At føle sig set og værdsat som menneske er afgørende. I Ryslinge Valgmenighed går ingen forbi hinanden uden at hilse og sende hinanden et blik og et smil. Vi gør en dyd ud af at kende hinanden og kalde hinanden ved navn. Samværet og fællesskabet er det afgørende. Det betyder også, at vi hjælpes ad med de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken. Frivillig hjælp til fx oplæsning af ind- og udgangsbøn i kirken, bagning til arrangementer, musik til gudstjenester eller praktisk hjælp ved arrangementer er helt naturligt for os at deles om. Men det er ingen forpligtelse; alle hjælper med det, de kan.

Medlemmerne i Ryslinge Valgmenighed betaler et medlemsbidrag, svarende til den kirkeskat, man som borger normalt betaler som bidrag til sognekirken. De betaler altså direkte til Valgmenigheden i stedet for over skatten. Beløbet er det samme, så det koster hverken mere eller mindre, at være medlem af Ryslinge Valgmenighed. Som medlem er du stadig medlem af Folkekirken og kan benytte din lokale sognekirke. Du får bare fået en ekstra bonus i form af fællesskabet og en præst, som kan følge dig til fx vielser og begravelser. Læs mere om hvordan du bliver medlem

Følg os på Facebook

Få information om arrangementer i Ryslinge Valgmenighed og se billeder på facebook.dk/ryslingevalgmenighed

For børn og unge

De nye generationer vigtige for os. Derfor har vi mange arrangementer for børn og unge i Ryslinge Valgmenighed.
Se hvilke arrangementer der er til dig

Bliv medlem

Du er velkommen til arrangementer i kirken. For at kunne benytte præsten til kirkelige handlinger skal du melde dig ind. Bliv medlem

Kontakt præsten

Har du brug for at tale med præsten om dåb, konfirmation, vielse eller begravelse, så kontakt Malene Aastrup på 2830 5332.