Plads til den enkelte og til fællesskabet

Ryslinge Valgmenighed er en del af folkekirken. Samme gudstjenester, samme dåb, bryllup, konfirmation og begravelse.

Større selvstændighed og mere fællesskab.

Ryslinge valgmenighed
– en del af folkekirken

Der er to måder du kan være medlem af Folkekirken på:
• Hvis du er medlem af sognekirken er det din adresse, der afgør, hvilken kirke du hører til og hvilken præst du får.
• Hvis du er medlem af en valgmenighed er det ikke geografien, men dig selv, der vælger kirke og præst.

Fælles for sognekirke og valgmenighed er at du er sikker på, at du får den samme gudstjeneste og de samme kirkelige handlinger lige gyldigt, hvilken kirke du træder ind i til gudstjeneste eller til vielse, begravelse, konfirmation og dåb.
Til forskel fra sognekirker har valgmenigheder en større selvstændighed. Medlemmer betaler ikke kirkeskat til den Danske Folkekirke.

Sådan vælges præsten

Når valgmenigheder vælger præst foregår samtalerne uden biskop og provst. Foruden jobsamtale med menighedens bestyrelse, bliver præsten valgt på et menighedsmøde, hvor alle medlemmer har adgang og stemmeret. Når præsten er blevet valgt af menigheden, godkendes præsten af kirkeministeriet, men præsten lønnes direkte af menigheden og har et jævnbyrdigt forhold, således at præsten kan fyres, hvis menighed og præst ikke længere passer sammen.

Derfor skal du være medlem

Et medlemskab af en valgmenighed er et tilvalg på præcist samme måde, som efterskoler, friskoler og højskoler er det. Et aktivt tilvalg pga. værdierne, fællesskabet, de mennesker der omgiver den eller fordi der er tradition for det i familien. Ingen hokus pokus eller fravalg. Bare et aktivt tilvalg af et godt fællesskab. Du er stadig medlem af folkekirken og dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er den samme.
Familiens præst
Som medlemmer i Ryslinge Valgmenighed får din familie en familiepræst – på samme måde, som det at have en familielæge, som kender hele familien og som alle i familien kender og er tryg ved.

Ønsker du at blive medlem af Ryslinge Valgmenighed, skal du rette henvendelse til Malene Rask Aastrup præst på maa@ryvm.dk / mraa@km.dk eller 28 30 53 32. Hun inviterer dig (eller jer, hvis I er flere) til en samtale, hvor du får udleveret en indmeldelsesblanket