Niels Rasmussen, formand, Stenstrup

“Valgmenigheden danner et kulturfællesskab, som medlemmer føler sig trygge i, og som de har til rådighed, når livet skal tænkes et spadestik dybere.”

Niels Rasmussen er formand for bestyrelsen i Ryslinge Valgmenighed. For ham er det vigtigt, at sikre valgmenigheden placering og røst i det kirkelige landskab i en tidsånd hvor polariseringen styrkes. Han lægger vægt på arbejdet for at placere kirken i hverdagen, og skabe et frirum for alle, som tvivler og tror.

Niels har gennem 40 år drevet landbrug og været aktiv i landbrugets mange organisationer. Han har stor erfaring inde for organisations- og bestyrelsesarbejde. Niels bor sammen med sin hustru Inge Marie på Skovbjerggaard. De har tre børn og bor i Stenstrup.

 

Kontakt Niels

Hovedvejen 77
5771 Stenstrup

Tlf:  6226 1005

E-mail: 
nr@skovbjerggaard.com

Udvalg: Fællesudvalg, bygningsudvalg

Elisabet Lycke Nielsen, næstformand, Ravndrup
Jeg vil gerne bidrage til at bevare og styrke fællesskabet og den kultur der ligger til grund for valgmenigheden.”

Hele Elisabets slægt både på hendes fars og mors side har rod helt tilbage til Birkedals tid, og i forbindelse med opdelingen af Frimenighed og Valgmenighed fulgte begge slægter frimenigheden. I 1971 blev Elisabeth gift ind i en valgmenighedsslægt, så Nazarethkirken har altid været et fundament i hendes liv. Elisabet har gået i Ryslinge Friskole. Hun og hendes mand bor stadig på slægtsgården Grønbankegård. De har 2 børn og 2 børnebørn.

Elisabeth er uddannet dameskrædder og designer, men har efteruddannet sig inden for kommunikation, psykologi og coaching. Hun har været ansat som underviser på Ledelsesakademiet i Odense og har sin egen coachingvirksomhed Coachconnexion. I dag er der skruet ned for begge områder, så der også er tid til at male.

Kontakt Elisabeth

Ravndrupvej 28
5772 Kværndrup

E-mail: elisabetlycke@gmail.com

Tlf. 2172 0918

Udvalg: Kommunikationsudvalg, aktivitetsudvalg, fællesudvalg

 

Rie Thygesen, kasserer, Ringe

”Det har været en stor glæde for mig, at kende alle de mennesker der bakker op om de ting der foregår i og omkring valgmenigheden. ”

Som barn af en Bonde-familie fra Herringe (med kort afstand til Ryslinge) er Rie opvokset i en familie, der altid har tilhørt Ryslinge Valgmenighed. Derfor var det en naturlig ting for hende at sige ja, da hun blev opfordret til at blive en del af bestyrelsen.

Rie er pensionist og har i mange år arbejdet på Holger Bonde-Hansens Fotolaboratorie i Herringe. Derfor er det også Rie, der sørger for billeder fra arrangementer både i kirke, mødesal, udflugter og højskoleture. Rie bor i Ringe med sin mand, Poul Otto, og har to børn og fire børnebørn.

Kontakt Rie

Jernbanegade 44
5750 Ringe

E-mail: rie-polle@5750.dk

Tlf. 2229 4323

Udvalg: Kommunikationsudvalg

Lise-Lotte Liengaard, protokolfører, Kværndrup

“Jeg holder af og vil gerne bidrage til fællesskabet. Meget lader sig gøre, hvis man selv vil det og vil være med til at det lykkes.”

Lise-Lotte er rundet af store fællesskaber. Hun er med i Ryslinge Valgmenigheds bestyrelse, fordi hun kan lide at være med til at få ting til at ske, og i valgmenigheden er der kort beslutningsvej. De frie fællesskaber og foreningsliv har altid fyldt meget hos Lise-Lotte, der siden sin ungdom været medlem af valgmenigheden. I bestyrelsen bidrager Lise-Lotte som referent til møderne.

Lise-Lotte er uddannet lærer og er nu gået på efterløn. Hun bor i Kværndrup og har fem børn, tre børnebørn samt et bonusbarnebarn.

Kontakt Lise-Lotte

Sønderhave 3
5772 Kværndrup

E-mail: llliengaard@gmail.com

Tlf. 28 90 25 83

Protokolfører. Udvalg: Bygningsudvalg, aktivitetsudvalg

Annette Østergaard Drejer, Kværndrup

”At komme i kirken, at deltage i fællesskabet og sangen og lytte til ordene er netop den ro og fordybelse jeg har brug for. Derfor vil jeg gerne bidrage til, at alle føler sig velkommen i fællesskabet og være med i beslutninger om arrangementer der tilgodeser alle uanset alder”.

Annettes tipoldeforældre var med helt fra valgmenighedens begyndelse og hun er selv vokset op i en familie, der fortsat er en aktiv del af valgmenigheden. Det har gjort, at det var en naturlig del at tage del i bestyrelsens arbejde.

Annette er uddannet sygeplejerske og arbejder på et palliativt sengeafsnit på OUH. Hun er født i Herrested, men bor nu i Kværndrup med sin mand og tre børn. Den ældste dreng er flyttet hjemmefra og den yngste af de to hjemmeboende piger skal konfirmeres i foråret 2018.

Kontakt Annette

Rødhøjsvej 61
5772 Kværndrup

E-mail: annette-drejer@outlook.dk

Tlf. 3061 5024

Udvalg: Kommunikationsudvalg

 

Mogens Andersen, Gislev

Mercedes Salomonsen, Hesselager

Mercedes er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Christoffer Filskov og følger Christoffers valgperiode.

Mercedes er med i aktivitetsudvalget, og hun står for kreaaftenerne i mødesalen.

Kontakt Meredes

Svinget 21,
5874 Hesselager

E-mail: mercedes@ntra.dk

Tlf. 5150 9435

 

Thorbjørn Piet Boisen Andersen, Ryslinge

Suppleant.

Kontakt Thorbjørn

Enghavevej 15 B
5856 Ryslinge

E-mail: tpba@mail.dk

Tlf. 3095 6446

 

Jørgen Larsen, Kværndrup

Suppleant.

Kontakt Jørgen

Rødhøjsvej 41
5772  Kværndrup

E-mail: maspj@mail.dk

Tlf. 4044 4210