Kontakt Niels

Hovedvejen 77
5771 Stenstrup
Tlf: 2361 7150
nr@skovbjerggaard.com

Niels Rasmussen, formand, Stenstrup

“Valgmenigheden danner et kulturfællesskab, som medlemmer føler sig trygge i, og som de har til rådighed, når livet skal tænkes et spadestik dybere.”

Niels Rasmussen er formand for bestyrelsen i Ryslinge Valgmenighed. For ham er det vigtigt, at sikre valgmenigheden placering og røst i det kirkelige landskab i en tidsånd hvor polariseringen styrkes. Han lægger vægt på arbejdet for at placere kirken i hverdagen, og skabe et frirum for alle, som tvivler og tror.

Niels har gennem 40 år drevet landbrug og været aktiv i landbrugets mange organisationer. Han har stor erfaring inde for organisations- og bestyrelsesarbejde. Niels bor sammen med sin hustru Inge Marie på Skovbjerggaard. De har tre børn og bor i Stenstrup.

Niels sidder i fællesudvalget og bygningsudvalget.

Kontakt Elisabeth

Ravndrupvej 28
5772 Kværndrup
Tlf. 2172 0918
elisabetlycke@gmail.com

 

Elisabet Lycke Nielsen, næstformand, Ravndrup
Jeg vil gerne bidrage til at bevare og styrke fællesskabet og den kultur der ligger til grund for valgmenigheden.”

Hele Elisabets slægt både på hendes fars og mors side har rod helt tilbage til Birkedals tid, og i forbindelse med opdelingen af Frimenighed og Valgmenighed fulgte begge slægter frimenigheden. I 1971 blev Elisabeth gift ind i en valgmenighedsslægt, så Nazarethkirken har altid været et fundament i hendes liv. Elisabet har gået i Ryslinge Friskole. Hun og hendes mand bor stadig på slægtsgården Grønbankegård. De har to børn og to børnebørn.

Elisabeth er uddannet dameskrædder og designer, men har efteruddannet sig inden for kommunikation, psykologi og coaching. Hun har været ansat som underviser på Ledelsesakademiet i Odense og har sin egen coachingvirksomhed Coachconnexion. I dag er der skruet ned for begge områder, så der også er tid til at male.

Elisabet sidder i fællesudvalget.

Kontakt Rie

Jernbanegade 44
5750 Ringe
rie-polle@5750.dk
Tlf. 2229 4323

Rie Thygesen, kasserer, Ringe

”Det har været en stor glæde for mig, at kende alle de mennesker der bakker op om de ting der foregår i og omkring valgmenigheden. ”

Som barn af en Bonde-familie fra Herringe (med kort afstand til Ryslinge) er Rie opvokset i en familie, der altid har tilhørt Ryslinge Valgmenighed. Derfor var det en naturlig ting for hende at sige ja, da hun blev opfordret til at blive en del af bestyrelsen.

Rie er pensionist og har i mange år arbejdet på Holger Bonde-Hansens Fotolaboratorie i Herringe. Derfor er det også Rie, der sørger for billeder fra arrangementer både i kirke, mødesal, udflugter og højskoleture. Rie bor i Ringe med sin mand, Poul Otto, og har to børn og fire børnebørn.

Kontakt Annette

Rødhøjsvej 61
5772 Kværndrup
Tlf. 3061 5024
annette-drejer@outlook.dk

 

Annette Østergaard Drejer, Kværndrup

”At komme i kirken, at deltage i fællesskabet og sangen og lytte til ordene er netop den ro og fordybelse jeg har brug for. Derfor vil jeg gerne bidrage til, at alle føler sig velkommen i fællesskabet og være med i beslutninger om arrangementer der tilgodeser alle uanset alder”.

Annettes tipoldeforældre var med helt fra valgmenighedens begyndelse og hun er selv vokset op i en familie, der fortsat er en aktiv del af valgmenigheden. Det har gjort, at det var en naturlig del at tage del i bestyrelsens arbejde.

Annette er uddannet sygeplejerske og arbejder på et palliativt sengeafsnit på OUH. Hun er født i Herrested, men bor nu i Kværndrup med sin mand. Annette har tre børn.

Kontakt Mogens

Tlf. 2029 1295

ma@velsig.dk

Mogens Andersen, Gislev

”Jeg vil arbejde på fornyelse af valgmenigheden med respekt for de nuværende succeser og det arbejde, der er gået forud. Forandringen skal ikke blot være for forandringens skyld, men til glæde og gavn for kirkens medlemmer, personalestaben og det store korps af frivillige. Jeg vil samtidigt arbejde for, at de organisatoriske og økonomiske forhold er intakte, tidssvarende og går hånd i hånd med de kirkelige handlinger og kulturelle arrangementer.”

Da Mogens fik en henvendelse fra valgmenigheden om at ville stille op som bestyrelsesmedlem, så han det som en spændende udfordring, som han gerne ville tage op. Han ser det som er et meget alsidigt hverv og nyder helt nye udfordringer, som også er krævende.

Mogens er uddannet inden for revisionsbranchen tilbage i tresserne. Efter fire år forlod han branchen og kom hjem i sine forældres rejsebureau Gislev Rejser i 1972. Her gennemførte han en HD i afsætningsøkonomi – et godt supplement og modvægt til sin tid som revisorassistent. Rejsebureauet er solgt, og Mogens’ arbejde er nu begrænset til halvanden dag. Derfor passer det ham glimrende at træde ind i bestyrelsesarbejdet, hvor han gerne vil bidrage med en ny måde at se tingene på. Mogens bor i Gislev med sin kone Kirsten. Han har tre børn og ni børnebørn.

 

 

 

Kontakt Mercedes

Svinget 16,
5871 Frørup
Tlf. 5150 9435
mercedes@ntra.dk

 

Mercedes Salomonsen, Hesselager

”Det giver en slags tryghed at være medlem af valgmenigheden; en følelse af at høre til et sted. Der er altid nogen at tale med. Vi har alle en forskellig baggrund, men der er en rummelighed i valgmenigheden, jeg godt kan lide. Ved at bruge vores forskellighed kommer vi langt.”

Det, at tale med mennesker, og især børn, har altid haft stor betydning for Mercedes. I 25 år arbejdede hun i børnehaven i Hesselager. Senere har hun sammen med sin mand drevet en planteskole, hvor hun brugte sin passion for møder med mennesker som udekørende sælger. I valgmenigheden nyder hun den sociale kontakt med andre og det at kunne hjælpe andre og gøre nytte.

Mercedes kommer oprindeligt fra Holland. Hun er gift ind i valgmenigheden og har to børn og seks børnebørn. I valgmenigheden er det Mercedes, der står bag Krea-aftner, og sammen med Ingrid holder hun styr på køkkenet.

Kontakt Mette

Mette Sandberg
Skæretvej 9
5856 Ryslinge

Tlf. 50871033
mettevergo@gmail.com 

 

Mette Sandberg, Ryslinge

“Vi er vidt forskellige steder i vores liv om vi er yngre eller ældre. Fordi jeg er yngre, har jeg måske nogle andre indfaldsvinkler på nogle emner end nogle af de andre i bestyrelsen. Det tror jeg er sundt, og jeg vil gerne bidrage til at tiltrække flere yngre til valgmenigheden.”

Mette er suppleant i bestyrelsen. Hun er uddannet audiologiassistent og arbejder i et hørecenter, hvor hun rådgiver om høreapparater og tilpasser dem. Hver dag sender hun nogle mennesker ud af døren med øget livskvalitet, så de kan få noget ud af deres hverdag. Det er noget af det, hun elsker allermest ved sit job.

Hun er gift med Ulrik og bor i Ryslinge med sine to store børn og en fælles datter. Mette er hverken født eller gift ind i valgmenigheden, men meldte sig ind sammen med sine børn, da de flyttede tilbage til Ryslinge efter at have boet en årrække i Kværndrup.

Kontakt Merete

Merete Sølling
Kløvmosevej 14, Fjellerup
5856 Ryslinge

tlf. 2427 8911
meretesoelling@gmail.com

 

Merete Sølling, Fjellerup

Suppleant.