Regnskab 2023

Regnskab for regnskabsåret 2023

Se regnskabet

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets aktiviteter. Det gælder vores dygtige ansatte samt de mange frivillige, der er med til at skabe forudsætninger for menighedens virke.