Regnskab 2022

Regnskab for regnskabsåret 2022

 

Regnskab 2022

Regnskabet for Ryslinge Valgmenighed udviser et resultat på -155.841,00 kr.
Balancen består af anlægsaktiver på 3.436.134 kr.
Omsætningsaktiver på 2.141.279 kr.
Egenkapital. 5.449.417 kr.
Og regnskabet balancerer på 5.577.413 kr.

Se regnskabet

Legatregnskab Hans Henrik Hansen og hustru Martha Hansens legat

Tak til alle

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets aktiviteter. Det gælder vores dygtige ansatte samt de mange frivillige, der er med til at skabe forudsætninger for menighedens virke.