Overenskomst med frimenigheden

Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed bruger begge Nazarethkirken i Ryslinge. I 2021 skrev Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valmenighed under på en ny overenskomst, som giver bedre vilkår for alle med lige rettigheder og pligter.

Se overenskomsten