Hvorfor konfirmeres?

Når du siger ja til din konfirmation, så svarer det til at tage imod en udstrakt hånd, som Gud allerede har rakt dig. I dåben får du at vide, at du er Guds barn og i konfirmationen bekræfter Gud, at det stadig forholder sig sådan. Gud siger JA og du svarer ja tak, men selv hvis du svarede nej ville Gud stadig være din Gud –  på samme måde som en god far og mor altid er forældre, også selvom barnet ikke gider være barn.

Hvad skal vi lave?

Konfirmationsforberedelse er et tilbud til dig, så du kan få mere at vide om, hvad kristendom er. Du møder andre på din egen alder og får nye venner, fordi I kommer fra forskellige skoler.

Konfirmationsforberedelsen kommer ikke til at foregå på en støvet kirkebænk. Vi skal høre pop-/rockmusik, se film og tale om: tro – tvivl, liv- død, kærlighed – had, sorg – glæde. Om hvor dejligt og svært det er at være menneske.

Vi dykker ned i bibelfortællinger og kæder dem sammen med vores liv. Fortællingerne om Jesus kan virke så forudsigelige, men det er de kun, fordi vi har været kristne i 1000 år. Vi skal lave kors og arbejde med andre kristne symboler på forskellig vis. Vi kommer også til være i kirken og lære kirkerummet at kende. Hvorfor ser det ud som det gør og hvad kan det bruges til?

En del af det at lære kirken og kristendommen at kende er at synge salmer og bede Fadervor sammen, samt lære trosbekendelsen og kirkeåret at kende. Vi kommer også til at overnatte i kirken og lave en gudstjeneste sammen.

Mød andre konfirmander

Glæd dig – konfirmationsforberedelsen bliver hyggelig og skæg. Vi skal både være alene og til forskellige træf med andre konfirmander. Det kan være til teaterforestilling og rollespil om Luther og reformationen eller andre aktiviteter.

På et tidspunkt i forløbet tager vi på konfirmandtur til København.

Hvorfor konfirmeres i Ryslinge Valgmenighed?

Ryslinge valgmenighed er en del af folkekirken, men uafhængig og fri, hvad angår økonomi og valg af præst.
Valgmenigheder og friskoler har del i samme frihedstradition. Dengang i 1800-tallet var alle kristne, men der var ikke frihed til, hvordan man ville være det. Derfor brød folk ud og dannede valgmenigheder. De ønskede et fællesskab båret af ånd og frihed.
I dag har vi masser af frihed, men fællesskabet er mere presset.

I valgmenigheden gør vi ekstra ud af at være noget for hinanden både præst og menighed. At blive konfirmeret her er som at blive del af en større familie.

Konfirmandfællesskab

Hvert efterår mødes de tidligere konfirmander og planlægger en aften i januar, hvor de nuværende og kommende konfirmander (5. og 6. klasses børn fra menigheden) inviteres ind til hygge i valgmenighedens mødesal. Tidligere konfirmander inviteres også ind i valgmenighedens lukkede Facebook-gruppe, hvor de kan vedligeholde kontakten til både hinanden, præsten og valgmenigheden.

Intentionen er både at holde kontakt med tidligere konfirmander samt at styrke fællesskabet blandt de unge i menigheden.

Hvert forår inviteres næste års kommende konfirmander ud at bowle eller lignende, så de kan lære hinanden lidt at kende, inden konfirmationsforberedelsen går i gang efter sommerferien.

Konfirmationer 2025-2030

1. juni 2025
16. maj 2026
8. maj 2027
27. maj 2028
12. maj 2029
1. juni 2030

Ryslinge Valgmenighed er et helt fantastisk sted at blive konfirmeret. Malene er rigtig god til at få os rystet godt sammen, så vi får et godt fællesskab.

Anja Kock, konfirmand 2016 Læs mere

Vi mødes hver uge september til konfirmationsdagen i foråret til konfirmationsforberedelse i Nazarethkirken.

Ugedag og klokkeslæt aftales nærmere i samarbejde med forældre og konfirmander.

Konfirmandintro

Vi starter forløbet med en gudstjeneste, hvorefter vi samles i mødesalen til frokost og taler om forberedelsen.  Forældre og søskende er velkomne.

Følg os på Facebook

Se hvad konfirmanderne laver og få information om arrangementer i Ryslinge Valgmenighed på facebook.dk/ryslingevalgmenighed

”Jeg synes, at det er fedt at være med i valgmenigheden, fordi man møder nogen nye mennesker, som man ikke kendte i forvejen – og fordi der ikke er alt for mange mennesker.” 

Frederik W.
Konfirmand 2018