Mission og vision

Vision

Ryslinge Valgmenighed – når du selv vil vælge, hvor du hører til.

Forklaring:

RV er et sted du vælger til, fordi du ønsker at høre hjemme i et fællesskab
på samme måde som en familie, ens barndomsskole og ens barndomsegn er vigtige
tilhørsforhold.

Mission

Ryslinge Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed inden for folkekirken, hvor vi har frihed til at udøve vores liv og tro.

RV er et tilvalg for alle aldre, for hele landet og for hele livet.

Vi ønsker kirkelig forkyndelse i øjenhøjde. Her gives ikke anvisninger, men der tilbydes en ramme, hvor du kan styrke dit liv åndeligt og socialt.

Fællesskabet er i fokus hos os og vi deler tro og liv med hinanden i al vores forskellighed. Vi er nutidige og taler ind i folks interesser.

Gudstjenester og aktiviteter er holdningsdannende

Strategier

Vi centrerer vores bestående og nye aktiviteter omkring tro og livslyst/livsduelighed/livsmod.

Kirkerum og mødesal er åbne og tilgængelige så flere kan få glæde af vores fællesskabs.
Vi lytter og tilgodeser så vidt mulig medlemmernes ønsker.

Kriteriet er, at vi er holdningsdannende.

Vi bevæger os ind på Danmarkskortet. RV er kendt som en del af Ryslinges stærke kulturmiljø. Vi samarbejder med Ryslinge Frimenighed, lokale friskoler, frie skoler, fynske valgmenigheder, Ryslinge Højskole, sognekirker i provstiet, Vartov Valgmenighed.

RV vil altid være din menighed ligegyldig hvor du bor også selvom du ikke kommer der så tit fysisk.

Mange aktiviteter er drevet af frivillighed. RV er en menighed, hvor medlemmerne føler, at de kan byde ind med evner og færdigheder, hvis de har lyst til det eller lade være, men stadig har de et ønske om, at andre kan byde ind.

Værdier

Frihed, Fællesskab, Samarbejde.