Når nogen dør

Når der er dødsfald i familien, kontaktes bedemand og præst. Bedemanden kan hjælpe jer med det praktiske efter behov, men er noget, som I selv vælger til. I princippet kan I selv sørge for en stor del af papirarbejdet mm.
I aftaler kirke, dato og klokkeslæt med præsten, samt en samtale, hvor I mødes og planlægger begravelsen/bisættelsen.

Kontakt præsten meget tidligt i forløbet. Det giver den døende mulighed for at tale med en præst, blive bedt for, velsignet, få syndsforladelse og/eller hjemmenadver efter eget ønske. Det giver også familien mulighed for at sat ord på den svære tid, som afskedens time er.

Efter begravelsen/bisættelsen kommer præsten gerne ud til samtale med de efterladte.

Hvert år til Allehelgen indbydes alle efterladte til en gudstjeneste, hvor vi mindes vores døde og giver sorgen lov til at få den plads, som den har brug for.

Brug din præst

Din præst er der, når du har brug for det. Er der sygdom, sorg eller svære tanker i dit liv, du gerne vil tale om, så kontakt Malene Aastrup på 2830 5332 eller maa@ryvm.dk

Begravelse

Begravelsen begynder med en gudstjeneste i kirken og slutter med jordpåkastelse og nedsænkning af kisten på kirkegården. Nazarethkirken har sin egen kirkegård, men det er også muligt at begynde i Nazarethkirken for dernæst at køre i kortege til den sognekirkegård, som familien har tilknytning til.

Bisættelse

Bisættelsen begynder med en gudstjeneste i kirken, hvor også jordpåkastelsen finder sted. Dernæst bærer vi ud til rustvognen og kisten køres til krematoriet. Cirka to uger efter kan urnen med eller uden familiens tilstedeværelse sættes ned i jorden på den kirkegård, som familien har tilknytning til. Der er mulighed for, at præsten medvirker ved urnenedsættelsen.

Se priser for ydelser ved begravelse og bisættelse her

Begravelsesomkostninger i valgmenigheden og Folkekirken

Der er mange fordele ved at være medlem af en valgmenighed. En af dem er, at du kan tage din præst med til kirkelige handlinger i andre kirker, hvis du skulle ønske det. Selvom du er medlem af en valgmenighed, er du stadig medlem af Folkekirken. Det har dog vist sig, at de fleste folkekirker ikke betragter dig som medlem af Folkekirken, når det kommer til begravelse – også selvom du medbringer din egen præst. Derfor er omkostningen ved at blive begravet på en anden kirkegård en Ryslinge Valgmenigheds i de fleste tilfælde 10.000 kr. Det koster det 3.500 kr. at blive begravet på Ryslinge Valgmenigheds kirkegård.

Det vil vi i Valgmenigheden gerne imødekomme. Derfor er det muligt at søge tilskud til dækning af de ekstraomkostninger, som medlemmer, der ønsker begravelse på en anden kirkegård end Ryslinge, vil få. Ønsker du at søge tilskud, kontakt formanden i Ryslinge Valgmenighed.

Kontakt præsten

Præsten er der for dig. Har du brug for at tale med præsten, så kontakt valgmenighedspræst Malene Aastrup på 2830 5332 eller maa@ryvm.dk

Bliv medlem

Du er altid velkommen i kirken til arrangementer og gudstjenester. For at benytte præsten skal du være medlem. Sådan bliver du medlem

Kirkebil

Er du dårligt gående, tilbyder vi kirkebil til gudstjenester og arrangementer hos os, hvis du er medlem. Ring til Palles Taxi på 6262 2815.