Ansatte i valgmenigheden og frimenigheden

Organist
Birgit Nedergaard, Ullerslev
Tlf. 2962 1153
Mail: bn@madsen.mail.dk

Graver
Lone Holmegaard, Vantinge
Tlf. 2016 0844
Mail: loneholmegaard@hotmail.com

Afløser for graver
Johnny Hansen Tlf. 21 65 92 61

Rengøring i kirken
Solveig Jensen
Tlf. 2089 6288

Lej mødesalen
Medlemmer kan leje mødesalen til kaffe eller lignende efter begravelse eller dåb. Kontakt Lise-Lotte Liengaard på telefon 2890 2583 for at leje salen.

Ansatte i Valgmenigheden

Kasserer
Lone Rosager Poulsen, Svendborg
Tlf. 2216 9861
Mail: mail@rosagerregnskab.dk

Kirkesangere
Karen Rosager, Ringe
Tlf. 6262 2199
Mail: karenrosager@gmail.com

Elin Jeppesen, Rudme
Tlf. 6227 2562
Mail: rudmevej118@gmail.com

Gitte Rasmussen, Ringe
Tlf. 6171 5890
mail: gitteeras@gmail.com

Kalina Cecilie Boleslaw Hans, Ringe
Tlf. 2174 5790
Mail: kalinaceciliehans@hotmail.com

Kirketjenere
Aase og Bent Jørgensen, Ryslinge
Tlf. 6267 1360
Mail: bent.joergensen.ullemosen@gmail.com

Afløser for kirketjenere
Ruth Haakonsson
Tlf. 42183788

Kommunikationsmedarbejder
Ann Madsen

Medlemmer, som hjælper menigheden med praktiske gøremål

Rengøring i mødesalen
Camilla Nordtorp Uth
Tlf. 2928 6265

Tilsyn med pillefyr
Karl Johannes Nielsen
Tlf. 6267 1689

Pasning af P-plads
Mogens Kjær Pedersen
Tlf. 4059 7532