Asbjørn Nyholt, formand, Trunderup
“Der kan let være noget blufærdigt ved at gå i kirke. Jeg vil gerne arbejde for, at tærsklen til kirke og mødesal opleves lidt lavere i respekt for menighedens tradition.”

Asbjørn Nyholt er formand for bestyrelsen i Ryslinge Valgmenighed. For ham er det vigtigt, at sikre valgmenigheden placering og røst i det kirkelige landskab i en tidsånd hvor polariseringen styrkes.

Asbjørn er uddannet hortonom og har egen virksomhed med speciale i plænegræs. Det vil sige, græs og vækstlag til stadions, boldbaner og golfanlæg. Her til kommer en del opgaver for branchens organisationer her i landet og i Norden. Asbjørn har tre børn og bor i Trunderup sammen med sin kone.

Kontakt Asbjørn

Gl. Nyborgvej 61
Trunderup
5772  Kværndrup
Tlf:  4020 9613
E-mail:  an@nyholt.dk
Udvalg : Fællesudvalg, kommunikationsudvalg.

Rie Thygesen, næstformand, Ringe

”Det har været en stor glæde for mig, at kende alle de mennesker der bakker op om de ting der foregår i og omkring valgmenigheden. ”

Som barn af en Bonde-familie fra Herringe (med kort afstand til Ryslinge) er Rie opvokset i en familie, der altid har tilhørt Ryslinge Valgmenighed. Derfor var det en naturlig ting for hende at sige ja, da hun blev opfordret til at blive en del af bestyrelsen.

Rie er pensionist og har i mange år arbejdet på Holger Bonde-Hansens Fotolaboratorie i Herringe. Derfor er det også Rie, der sørger for billeder fra arrangementer både i kirke, mødesal, udflugter og højskoleture. Rie bor i Ringe med sin mand, Poul Otto, og har to børn og fire børnebørn.

Kontakt Rie

Tlf. 2229 4323

Udvalg : Regnskabsudvalg, kommunikationsudvalg.

Lise-Lotte Liengaard, Kværndrup

“Jeg holder af og vil gerne bidrage til fællesskabet. Meget lader sig gøre, hvis man selv vil det og vil være med til at det lykkes.”

Lise-Lotte er rundet af store fællesskaber. Hun er med i Ryslinge Valgmenigheds bestyrelse, fordi hun kan lide at være med til at få ting til at ske, og i valgmenigheden er der kort beslutningsvej. De frie fællesskaber og foreningsliv har altid fyldt meget hos Lise-Lotte, der siden sin ungdom været medlem af valgmenigheden. I bestyrelsen bidrager Lise-Lotte som referent til møderne.

Lise-Lotte er uddannet lærer og er ansat på det socialpædagogiske opholdssted Gl. Højgaard, hvor hun arbejder med børn og unge mellem 11 og 23 år. Hun bor i Kværndrup og har fem børn, tre børnebørn samt et bonusbarnebarn.

Kontakt Lise-Lotte

Tlf. 28 90 25 83
Protokolfører

Uffe Østergaard Hansen, Kværndrup

“Der er engagement og tro forbundet med at være medlem af Ryslinge Valgmenighed. Jeg er glad for at kunne bidrage med min holdning og frivillige indsats i et stærkt og positivt fællesskab.”

Uffes familie har rødder i valgmenigheden, og han er selv døbt og konfirmeret i Nazarethkirken. Han er sammen med sine fem søskende født og vokset op på en gård i Kværndrup. Skolerejsen har gået omkring Trunderup Friskole, Kværndrup Realskole, Vallekilde Højskole, HF og seminariet. Arbejdslivet har været koncentreret om undervisning i efterskolen og folkeskolen, og han har arbejdet for Danida i Zambia.

Uffe er tidligere efterskoleforstander og bor nu i fødehjemmet og er engageret i frivilligt arbejde i lokalsamfundet i Kværndrup. Han er gift med Soffia og har tre børn og to børnebørn.

Kontakt Uffe

Tlf.: 2931 7002
Udvalg: Bygningsudvalg

Anne Mette Maclean, Ryslinge  
“Jeg vil gerne bidrage til, at valgmenigheden bliver et åbent og rummeligt fællesskab, hvor alle kan føle sig velkomne og kan deltage i det omfang hver især kan og vil.”

Anne Mette Maclean er medlem af fællesudvalget for Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed, hvor hun vil arbejde for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem de to menigheder. Hun er ud over sin bestyrelsespost en af de frivillige læsere i forbindelse med gudstjenester.

Anne Mette er uddannet fysioterapeut og arbejder med genoptræning i Svendborg kommune. Hun er født i Højby og har boet i Ryslinge siden 1994 sammen med sin mand og tre voksne børn, som nu er flyttet hjemmefra.

Kontakt Anne Mette

Tlf. 20 61 01 88
Udvalg : Fællesudvalg.

Annette Østergaard Drejer, Kværndrup

”At komme i kirken, at deltage i fællesskabet og sangen og lytte til ordene er netop den ro og fordybelse jeg har brug for. Derfor vil jeg gerne bidrage til, at alle føler sig velkommen i fællesskabet og være med i beslutninger om arrangementer der tilgodeser alle uanset alder”.

Annettes tipoldeforældre var med helt fra valgmenighedens begyndelse og hun er selv vokset op i en familie, der fortsat er en aktiv del af valgmenigheden. Det har gjort, at det var en naturlig del at tage del i bestyrelsens arbejde.

Annette er uddannet sygeplejerske og arbejder på et palliativt sengeafsnit på OUH. Hun er født i Herrested, men bor nu i Kværndrup med sin mand og tre børn. Den ældste dreng er flyttet hjemmefra og den yngste af de to hjemmeboende piger skal konfirmeres i foråret 2018.

Kontakt Annette

Tlf. 3061 5024
Udvalg: Regnskabs- og kommunikationsudvalg.

Lars Liengaard, Ringe

“For mig er det tilfredsstillende at være med i en menighed  hvor der er mulighed for at få indflydelse, være med i beslutninger om  valgmenighedens  arrangementer, og i byggeudvalget er det vigtigt for mig at være med til at tage beslutning om vedligeholdelse af præstegården, som er en bevaringsværdig bygning.”

Lars er vokset op på en gård i Vesthimmerland, hvor forældrene var medlem af Farsø/Trengstrup  Frimenighed, og har gennem sin opvækst oplevet den kirkelige handling  og fællesskabet.

Gymnastikken har fyldt meget i Lars’ tilværelse, og i 1959 var han elev på Ollerup Gymnastikhøjskole, og det var kimen til at han blev gymnastiklærer. I 1968 blev han ansat på Ringe Fri- og Efterskole, og var der i 32 år. Lars er gift med Sonja og bor i Ringe.

Kontakt Lars

Tlf. 62 62 25 41
Udvalg : Fællesudvalg, valgmenighedens bygninger, regnskabsudvalg.