Malene Rask Aastrup

“Som præst har det altid ligget mig på sinde at gøre tærsklen ind til kirken lavere, så flere finder herind. Gudstjenesten skal være højtidelig, ikke selvhøjtidelig, men på en gang alvorlig og hjertelig, så den åbner op i stedet for at lukke i.”

Malene har været præst i Ryslinge Valgmenigheden siden 2015. Hun kommer med stor erfaring som præst og en baggrund i det grundtvigske fællesskab.

Kontakt Malene på 2830 5332 eller maa@ryvm.dk.

En god gudstjeneste kræver, at både præst og menighed er nærværende. Det er vigtigt, at musik og salmesang veksler harmonisk med alle de små og store ord. Prædikenen skal være vedkommende og tale ind i den tid, som vi lever i. Nærvær er et afgørende kodeord. Med nærvær viser vi, at vi vil hinanden og vil hinanden det godt. Du skal som kirkegænger kunne mærke, at præsten selv har noget på spil og brænder for at give det videre til dig. Musik kommer fra hjertet – den handler om det, der ligger vore hjerter nær. Og hjertet er centralt i vores kristne tro. Derfor har Malene altid været optaget af at bruge musiktekster i kirken. Gerne kendte/populære tekster, fordi de taler et sprog, som vi forstår og derfor kan hjælpe os til at forstå mange bibelske tekster, som vi enten finder for sære eller svære. Derfor fylder musik meget gudstjenesterne i Ryslinge Valgmenighed, som har lang tradition for sang og musik. Malene har 4 børn og bor sammen med sin mand, Anders, der er sognepræst i Hjallese Kirke, i valgmenighedens præstegård i Ryslinge.

Curriculum Vitae

Præstearbejde

2015- Valgmenighedspræst i Ryslinge Valgmenighed.

2005-06 Frivillig præst ved Natkirken under Odense Domkirke.

2004 Vikariat i Stenløse-Fangel kirker samtidigt med stillingen i Fraugde-Allerup-Davinde.

2003-2015 Sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde frem til 2015. Fra 2005-2015 på fuldtid inkl. bistandsforpligtelse i Højby sogn.

2003 Vikariat 3 mdr. i Agedrup sogn.

Uddannelse

2002 Pastoralseminariet på Vartov, Kbh. med praktik i Herrested og Trinitatis kirke, Kbh.

2002 Teologisk kandidat fra Århus universitet med speciale i Grundtvigs menneskesyn.

1993 Indskrevet ved Det teologiske fakultet, Århus.

1993 Højskoleophold på Askov højskole.

1992 Student fra Sct. Knuds gymnasium.

1987-89 Elev på Odense Friskole.

1979-87 Elev på Ferritslev Friskole.