Medlemsbidrag

Som medlem betaler du ca. det samme, som du har betalt i kirkeskat. I stedet for at betale via skatten, betaler du direkte til Valgmenigheden, og du betaler ikke kirkeskat. Fra det fyldte 25. år betaler medlemmer 1,22 % af den skattepligtige indkomst, dog mindst 375 kr. pr. kvartal (1500 kr./år) (pristalreguleres). Minimumsbeløbet gælder også, hvis du er bosat i udlandet, med mindre du selvanmelder din skattepligtige indkomst til os.

Du kan sagtens benytte din almindelige sognekirke til gudstjenester og kirkelige handlinger, for du er stadig medlem af Folkekirken.

Medlemsbidraget opkræves 4 gange årligt, enten gennem Betalingsservice eller på indbetalingskort.

Børn og unge

Børn og unge er gratis medlemmer indtil de fylder 18 år. Fra det fyldte 18 år til og med 24 år koster det 500 kr. pr. år at være medlem. Når du fylder 25, skal du betale almindeligt medlemsbidrag, se ovenfor.

Fradragsberettiget

Medlemsbidraget er fradragsberettiget. For at få fradrag for dit medlemsbidrag, skal du åbne din skattemappe for Ryslinge Valgmenighed.

Du skal give os adgang til din skattemappe

For at vi kan beregne dit medlemsbidrag ud fra din skattepligtige indkomst, skal du give os adgang til din skattemappe. Så sørger vi for, at fradraget sker automatisk.

Du kan let give os adgang ved at logge på skat.dk med dit NemID.

Tilladelsen gælder i 5 år. HUSK at forny din tilladelse, ellers kan du risikere at komme til at betale for meget.

Sådan giver du adgang til din skattemappe

  1. Gå ind på www.skat.dk og log dig ind med NemID (Vælg Tast selv Borger)
  2. Klik på: »profil”« (oppe i højre hjørne)
  3. Klik på: »Autorisation af rådgiver/andre«
  4. Autorisation gives til: Skriv Valgmenighedens Se-nummer: 57101512
  5. I listen nedenfor, sæt hak udfor “Skatteattest med indkomstoplysninger”
  6. Klik på: »Godkend« nederst på siden

 

Har du brug for hjælp?

Så er du velkommen til at kontakte kasserer lone@rosagerregnskab.dk

Så let bliver du meldt ind

1. Udfyld indmeldelsesblanketten.
Den finder du her.

2. Send eller aflever den til kassereren.
Kasereren sørger for resten.

3. Giv os adgang til din skattemappe.
Du får fradrag for medlemsskabet – det sker automatisk, når vi har fået adgang.

Du er meldt ind pr. dags dato og kan nu benytte præsten.

Udmeldelse

Kontakt kasserer Lone Rosager på mail@rosagerregnskab.dk hvis du overvejer at melde dig ud. Udmeldelse fra valgmenigheden sker pr. 30. juni eller 31. december

Når du melder dig ud af valgmenigheden, bliver du automatisk meldt ind i sognekirken, hvor du bor og betaler automatisk kirkeskat via SKAT.

Ønsker du helt at udmelde dig af folkekirken, skal du derefter melde dig ud via dit bopælssogn. Bemærk, at du da ikke længere har mulighed for at bruge præst og kirke ved fx død og begravelse. I så fald anbefaler vi, at du tager en snak med din familie om, hvad der skal ske, når du dør.