Hvornår:
19. marts 2019 kl. 17:00 – 19:00
2019-03-19T17:00:00+01:00
2019-03-19T19:00:00+01:00
Hvor:
Mødesalen
Aaskovvej 4
5856 Ryslinge
Danmark

Generalforsamling

Fælles spisning inden generalforsamlingen og dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse af bestyrelses beretning.
  3. Godkendelse af regnskab. Regnskabet ligger tilgængeligt på www.ryvm.dk 14 dage inden generalforsamlingen eller kan hentes i mødesalen. Som altid ligger regnskabet fremme under generalforsamlingen.
  4. Valg af bestyrelse. På valg er Rie Thygesen, Annette Drejer, Uffe Østergaard (alle modtager genvalg).
  5. Valg af suppleanter. Nuværende: Mercedes Salomonsen, Jørgen Larsen og Jørgen Vilster (alle modtager genvalg).
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Kom med i bestyrelsen

Har du tænkt over, om du føler dig repræsenteret i bestyrelsen? Der er altid plads til nye kræfter i bestyrelsesarbejdet. Det kan enten være ved at stille op til en post i bestyrelsen eller som suppleant. Som suppleant har du mulighed for at lade dig inddrage i bestyrelsesarbejdet og lidt mere uforpligtende blive introduceret til arbejdet i bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der har ansvaret for menighedens midler og virke. Det er derfor et spændende hverv med gode muligheder for indflydelse at være med i bestyrelsen. I bestyrelsen sidder personer med forskellige baggrunde, kompetencer og alder. Det gælder om til enhver tid, at bestyrelsen udgør et stærkt hold, der kan repræsentere alle menighedens medlemmer.

Har du lyst til at være med, så send en mail til Asbjørn på an@nyholt.dk senest den 18. marts.