Hvornår:
28. marts 2023 kl. 18:00 – 21:00
2023-03-28T18:00:00+02:00
2023-03-28T21:00:00+02:00

Generalforsamling

Det er blevet tid til årets generalforsamling, og vi starter generalforsamlingen med fællesspisning. Tilmeld dig fællesspisning senest 25. marts på elisabetlycke@gmail.com eller telefon 2172 0918.

Valg til bestyrelsen

Ved generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen. På valg er: Rie Thygesen, Elisabet Lycke Nielsen, Lise-Lotte Liengaard, Mercedes Salomonsen. Alle modtager genvalg. Derefter vælges to suppleanter.

Stil op til valget

Vi opfordrer interesserede i at stille op til valget. At bestride en bestyrelsespost kræver, at du jævnligt deltager i aktiviteterne og kan møde op en gang om måneden til bestyrelsesmøde. Til gengæld har du muligheden for at få indflydelse på aktiviteterne. Hvis du kunne tænke dig en plads i bestyrelsen eller ønsker at foreslå kandidater, så deltag i generalforsamlingen. Her kan du foreslå dig selv eller andre som kandidater til valget. Det er kutyme, at man ikke foreslår kandidater, som ikke på forhånd har tilkendegivet, at de er interesserede i at stille op.

Sådan foregår valget

Alle forslag til kandidater listes op, både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på genvalg og nye kandidater. Inden valget til bestyrelsesposterne har kandidaterne mulighed for at give en kort mundtlig præsentation af sig selv og hvorfor de stiller op. Selve afstemningen er hemmelig og foregår ved uddeling af stemmesedler. Du må stemme på det antal kandidater, der skal vælges. Stemmetællerne finder de nye bestyrelsesmedlemmer samme aften. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, protokolfører og udvalg.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse af bestyrelses beretning.
  3. Godkendelse af regnskab. Regnskabet ligger tilgængeligt på www.ryvm.dk 14 dage inden generalforsamlingen eller kan hentes i mødesalen. Som altid ligger regnskabet fremme under generalforsamlingen.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Valg af suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen.