Ansatte i valgmenigheden og frimenigheden

Organist
Birgit Nedergaard, Ullerslev
Tlf. 2962 1153
Mail: bn@madsen.mail.dk

Graver
Lone Holmegaard, Vantinge
Tlf. 2016 0844
Mail: loneholmegaard@hotmail.com

Afløser for graver
Johnny Hansen Tlf. 21 65 92 61

Rengøring i kirke
Solveig Jensen
Tlf. 2089 6288

Lej mødesalen
Medlemmer kan leje mødesalen til kaffe eller lignende efter f.eks. begravelse. Inger Fuglesang Hansen hjælper gerne med det praktiske.

Kontakt Inger på 2364 5458.

Ansatte i Valgmenigheden


Kasserer
Lone Rosager Poulsen, Svendborg
Tlf. 2216 9861
Mail: mail@rosagerregnskab.dk

Kirkesangere
Karen Rosager, Ringe
Tlf. 6262 2199
Mail: karenrosager@gmail.com

Elin Jeppesen, Rudme
Tlf. 6227 2562
Mail: rudmevej118@gmail.com

Kirketjenere
Aase og Bent Jørgensen, Ryslinge
Tlf. 6267 1360
Mail: bent.joergensen.ullemosen@gmail.com

Afløser for kirketjenere
Ruth Haakonsson
Tlf. 42183788

Kommunikationsmedarbejder
Ann Madsen

Medlemmer, som hjælper menigheden med praktiske gøremål

Kaffe i Mødesalen
Inger Fuglesang Hansen, Langholm
Tlf. 2364 5458
Mail: inger@fuglesang.dk

Rengøring i mødesalen
Camilla Nordtorp Uth
Tlf. 2928 6265

Tilsyn med pillefyr
Karl Johannes Nielsen
Tlf. 6267 1689

Pasning af P-plads
Mogens Kjær Pedersen
Tlf. 4059 7532

Pasning af præstegårdshaven
Oluf Skov
Tlf. 2671 2288