Medlemsbidrag

Som medlem betaler du ca. det samme, som du har betalt i kirkeskat. I stedet for at betale via skatten, betaler du direkte til Valgmenigheden, og du betaler ikke længere kirkeskat. Medlemmer over 18 år betaler 1,5% af den skattepligtige indkomst efter personfradrag, dog mindst 150 kr. pr. år. Du kan sagtens benytte din almindelige sognekirke til gudstjenester og kirkelige handlinger, for du er stadig medlem af Folkekirken.

Medlemsbidraget opkræves  2 gange årligt, enten gennem Betalingsservice eller på indbetalingskort.

Børn og unge

Børn og unge er gratis medlemmer indtil de fylder 15. Unge mellem 15 og 18 år betaler 50 kr. om året. Når du fylder 18, skal du betale medlemsbidrag svarende til kirkeskatten.

Personfradrag

Medlemsbidraget er fradragsberettiget. Personfradraget, der svarer til det kommunale personfradrag, udgør for 2016: 44.000 kr. for medlemmer over 18 år.

Adgang til din skattemappe

For at vi kan beregne dit medlemsbidrag ud fra din skattepligtige indkomst, skal du give os adgang til din skattemappe. Så sørger vi for, at fradraget sker automatisk.
Du kan let give os adgang ved at logge på skat.dk med dit NemID. Tilladelsen gælder i 5 år.

Sådan giver du adgang til din skattemappe

  1. Gå ind på www.skat.dk og log dig ind med NemID (Vælg Tast selv Borger)
  2. Klik på: »profil”« (oppe i højre hjørne)
  3. Klik på: »Autorisation af rådgiver/andre«
  4. Autorisation gives til: Skriv Valgmenighedens Se-nummer: 57101512
  5. I listen nedenfor, sæt hak udfor “Skatteattest med indkomstoplysninger”
  6. Klik på: »Godkend« nederst på siden

 

Har du brug for hjælp?

Så er du velkommen til at kontakte kasserer Lena Schmidt på tlf. 6262 2572.

Så let bliver du meldt ind

1. Udfyld indmeldelsesblanketten.
Den finder du her
.

2. Send eller aflever den til præsten.
Præsten sørger for resten.

3. Giv adgang os til din skattemappe.
Du får fradrag for medlemsskabet – det sker automatisk, når vi har fået adgang.

Du er nu medlem og kan benytte præsten.

Brug for hjælp?

Kontakt kasserer Lena Schmidt på 6262 2572 eller på mail.